Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên ngày 24/12/2016 đã tổ chức kỳ thi nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Lệ phí … Read more

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 – Trường THPT Hàn Thuyên

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 - Trường THPT Hàn Thuyên

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 – Trường THPT Hàn Thuyên SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: Toán 12 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu I. (1,0 điểm). … Read more

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu KIỂM TRA HÓA 11 Thời gian: 45 phút I- TRẮC NGHIỆM (3đ) Câu 1. Khi cho propan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm chính thu được là: A. 1-brompropan                                B. 2 – brompropan … Read more